3M TRAKA ZA VISOKE TEMPERATURE

Traka za ekstremne temperature od -50ºC do 204ºC. Specijalno namenjena za zaštitu prilikom plastifikacije. Dostupna je u širinama 20mm i 50mm (dužina je 66m).