3M OBOSTRANO LEPLJIVA AKRILNA TRAKA


3M PT1100 Obostrana lepljiva akrilna-plus traka koristi se za lepljenje spoljnih delova,
pogotovo na kritičnim površinama (plastificirani materijali). Ima crnu ivicu pa je estetski
lepša. Trpi ekstremne temperature i vlagu.Trenutno lepi. Ne menja
karakteristike do 90 C. Dostupna u širinama od 6mm, 9mm i 12mm