BRUSNI LIST NA SUNĐERU

Visoko fleksibilni abraziv na bazi aluminijum oksida.

Ima ga u sledećim granulacijama:

-Srednja (medium)

-Fina (fine)

-Super fina (super fine)

-Mikro fina (micro fine)