3M KRUŽNI BRUSNI PAPIR 338U 6 RUPA

Za sve primene u gruboj, srednjoj i finoj obradi materijala. Koristi se sa ekscentar mašinom,
na Hookit (čičak) podlozi,sa 6 ili 8 rupa.

Granulacija od P80 do P500