3M PREDFILTER 5911

3M Predfilter 5911 pruža zaštitu od čvrstih i tečnih čestica. Koristi se u kombinaciji sa 3M držačem predfilera 501. Mogu se koristiti na svim 3M maskama sa "bajonet sistemom kačenja".