Mipa P 60 S

Mipa P 60 S PE-Spritzfiller je dvokomponentni filer na bazi poliesterske smole za čelične podloge, kompozitne materijale, drvo ili obrušenu staru boju. Ovaj proizvod je posebno pogodan za punjenje manjih udubljenja, tragove brušenja kao i grube radove u procesu pripreme.

Pokrivna moć: 4,0 - 6,0 m² / l