Mipa folija za zaštitu light

Mipa folija za zaštitu 150m*400cm statička