Roberlo Plus 12

Standardni poliesterski kit za popravku velikih površina.

Napravljen na način da omogućava brzu popravku, ima odličnu adheziju na metal i veliku moć zapunjivanja što ga čini pogodnim za rad na velikim površinama.