Mipa zaštitne rukavice od lateksa

Mipa zaštitne rukavice od latesa sa povećanom otpornosti na organske rastvarače