3M TRAKA SOFT EDGE 50421

Unapređena penasta traka omogućava lako maskiranje i širokih i uskih otvora pre farbanja, čime se minimiziraju loše linije.