Roberlo S 324

Spori razređivač za 2K poliuretan i akrilne lakove i prajmere.