Roberlo S 322

Standardni razređivač za 2K poliuretan i akrilne lakove i prajmere.