Mipa WBC razredjivac

Mipa WBC-razređivač je dizajniran da postigne potrebnu viskoznost prskanja u sistemu boja Mipa WBC - Mischsistem.