Mipa BC Verdunnung

Mipa BC standardni razređivač predstavlja efektivan miks za razređivanje Mipa BC boja. Osim standardne, postoji i u sporoj varijanti.