Centari 3920s

Cromax 3920S agens za čišćenje materija koje nisu vodo-rastvorljive poput voska,silikona,maziva i katrana.