Centari 3919s

Cromax 3919S agens za čišćenje materija koje nisu vodo-rastvorljive poput voska,silikona,maziva i katrana.