Mipa V 40

Mipa 2K spori akrilni razređivač predstavlja efektivan miks za razređivanje 2k boja, filera i lakova