Centari WP 207

Cromax WP207 je wash prajmer koji pruža odličnu zaštitu od korozije. Veoma lak za primenu usled prevelike limenke koja omogućava lakše miksovanje.Obezbeđuje odličnu adheziju.