Walcom Slim Xlight HTE

  • telo od aluminijuma i nikla
  • dizna i igla od nerđajućeg čelika
  • težina 450g
  • radni pritisak 2,0 – 2,5 bar
  • potrošnja vazduha 220-260 l/min
  • dizna 1,3-2,2