SUNĐER ZA POLIRANJE

Grubi i fini sunđeri za poliranje FI150 i FI80.

Beli sunđer - grubi, za grube paste
Žuti sunđer - srednji, za "mleko" za poliranje
Crni sunđer - meki, za "holograme"