3M HOOKIT PODLOGA 20353

3M Hookit multihole podloga sa 44 rupe, omogućava bolju ekstrakciju prašine sa radne površine čime se povećava produktivnost. FI 125mm