3M™ Hookit™ 255P+ (čičak) diskovi sa 15 rupa

3M™ Hookit™ 255P+ (čičak) diskovi sa 15 rupa, prečnik 150mm
Za sve primene u gruboj, srednjoj i fi noj obradi materijala. Koriste se sa ekscentar mašinom,
na Hookit (čičak) podlozi.