Mipa P 97

Mipa P 97 je kit namenjen za zapunjavanje i završnu doradu sa odličnom adhezijom na čelične panele ,pocinkovane panele, aluminijum, kalaj i plastiku ojačanu staklenim vlaknima . Karakteristike ovog premium proizvoda su: kratko vreme sušenja , lako brušenje kao i nanošenje debljih slojeva bez ostavljanja rupica .