Mipa BC CV paste

Mipa BC-Mischlacke CV su paste sa specijalnim pigmentima. Ove koncentrisane paste pigmenta koje se moraju mešati sa Mipa BC 000 bezbojnim binderom u razmeri mešanja od 1: 4 da bi dobili dvoslojnu bayu Mipa BC. Mipa BC-Mischlacke CV je dopunski Mipa BC sistem mešanja i pomaže u dobijanju specijalnih nijansi.