Mipa Binder PUR

Mipa Binder PUR je sistemska komponenta za sistem mešanja Mipa OC 2K-PUR-Autolack u HS kvalitetu. Dodavanje Mipa Binder PUR omogućava kreiranje 2K-PUR akrilnih premaza (Mipa PUR-Plus   VOC <500 g / l) koji su otporni na atmosferske uticaje, ne žute i pogodni za potpuno ili parcijalno lakiranje kamiona, autobusa i mašina.

Tehnički list