Mipa Binder AC

Mipa Binder AC je sistemska komponenta za sistem mešanja Mipa OC 2K-PUR-Autolack, HS kvaliteta. Dodavanjem Mipa Binder AC je moguće proizvesti 2K-PUR akrilne premaze (Mipa AC) u MS kvalitetu  (VOC <480 g / l) koji su otporni na atmosferske uticaje i pogodni su za potpunu ili parcijalnu farbanje.