Centari 3800s

Cromax 3800s je najkvalitetniji bezbojni lak za Cromax baze. Nanosi se veoma lako u 1.5 sloju i pruža vrhunsku otpornost i sjaj.