Centari CC 6400

Cromax CC6400 je visoko kvalitetni bezbojni lak, idealan za manje popravke. Pruža konzistentan kvalitet uz tradiocionalno nanošenje u dva sloja.